AUDIENCE U KRÁLOVNY

Východočeské divadlo, Pardubice
24. 11. 2022 | Čtvrtek | 19:00 | VSTUPNÉ 480, 450, 330 Kč

Východočeské divadlo, Pardubice
Peter Morgan

Vtipná i dojemná hra o monarchii v moderním světě. Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného království a dalších dominií britské koruny, jeden den v týdnu přijímá své premiéry ke konzultacím. Každý z dvanácti předsedů vlády – od Churchilla po Camerona – si během těchto schůzek ujasňuje své postoje a často se zpovídá i ze svých intimních pochyb a problémů. Obsah oněch setkání byli a jsou jak panovnice, tak „jejích“ dvanáct premiérů povinni zachovávat v tajnosti – i před vlastními manžely a manželkami. Svět se za šedesát let, co Alžběta II. dává v Buckinghamském paláci audience, změnil.

Politici přicházejí a odcházejí, královna však zůstává, připravena pozdravit svého příštího premiéra.

Hrají: Petra Janečková, Karolína Šafránková, Josef Pejchal, Petr Dohnal, Alexandr Postler, Tomáš Lněnička, Zdeněk
Rumpík, Martin Mejzlík, Dagmar Novotná, Petr Borovec, Jan Hyhlík, Martina Sikorová, Vladimír Chmelař, Zuzana Sikorová, Michaela Tycová
Režie: Petr Novotný

Představení je na předplatné ABO podzim 2022, zbylé vstupenky zakoupíte v pokladně Tylova divadla, v Informačním centru v Kollárově ulici nebo zde na webu divadla.

Vstupenky
Zpět »