MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO V KUTNÉ HOŘE KINO MODRÝ KŘÍŽ V KUTNÉ HOŘE

BATACCHIO

Maksim Komaro
Pátek, 8.11.2019  V  19:00 HOD.

Cirk La Putyka

Inscenace inspirovaná poetikou starých kočovných divadelních společností, které ve svých představeních volně spojovaly všemožné druhy lidských dovedností a výtvorů. Od cirkusových čísel a divadelních a hudebních scének přes zázraky tehdejších nových technologií až po ukázky anatomických anomálií zvířat i lidí..
Hrají: Šárka Bočková, Anna Schmidtmajerová, Michal Boltnar, Vojtěch Fülep, Daniel Komarov, Alexandr Volný, Jiří Weissmann…
Režie: Maksim Komaro

Scéna: Hynek Dřízhal

Kostýmy: Kristina Záveská-Nováková

Hudba: Jan Balcar

Choreografie: Ilona Jäntti

Prodej a rezervace vstupenek
Zpět »