MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO V KUTNÉ HOŘE KINO MODRÝ KŘÍŽ V KUTNÉ HOŘE

BESEDA S JOSEFEM KLÍMOU NA TÉMA KRIMINALITA MLÁDEŽE

Městské Tylovo divadlo Kutná Hora
Středa, 27.3.2019  V  10:00 HOD. VSTUPNÉ 70

Téma besedy vychází ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel, scénárista a reportér prožil, napsal nebo natočil. Pořad je v rámci primární prevence mládeže speciálně zaměřen na mezní situace, v nichž se žáci mohou kvůli nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti. Účastníky besedy Josef Klíma seznámí s řadou zajímavých, varujících i dech beroucích příběhů ze své novinářské praxe. V závěru besedy také poskytne prostor pro dotazy související s uváděnou problematikou.

Pořad pro studenty SŠ a SOU i pro veřejnost 

Zpět »