ČESKÝ BETLÉM

DIVADLO PALACE, PRAHA
28. 11. 2021 | Neděle | 14:00 | VSTUPNÉ 230 Kč

Miroslav Král, podle her lidového baroka

Divadlo Palace, Praha

Inscenace obrazivou formou popisuje příběh narození Ježíška, vč. událostí, které mu předcházely (Zvěstování Panně Marii a Josefovi, Sčítání lidu, Cesta do Betléma a hledání noclehu…), i které následovaly (Klanění pastýřů, Klanění králů, Útěk do Egypta, Vraždění neviňátek…). Bonusem je tzv. Rajská scéna (Stvoření světa a vyhnání z ráje) a světový unikát tzv. Rakovnická hra vánoční, která popisuje hádku pastýřů a králů u jesliček o to, komu se narodil Ježíšek, zda bohatým nebo chudým. Nedílnou součástí inscenace jsou i další fenomény českých Vánoc – laskavý humor (Pastýři, Ďábel) a především zpěvnost, kterou zastupuje 17 koled (mj. Narodil se Kristus Pán, V půlnoční hodinu, Půjdem spolu do Betléma, Nesem Vám noviny, Syn Boží se narodil, Tedy poženem…) a pastorálních kantoských písní (A. Michna z Otradovic: Chtíc, aby spal, V. K. Hollan Rovenský: Spanilá z archy holubičko).
Formálně inscenace plně využívá prvků lidového divadla a barokní ikonografie. Výtvarná stránka a choreografie je silně inspirována výtvarnými mistry renesančního, manýristického a barokního umění.
Inscenace je vhodná pro děti od 5 do 14 let a pro rodiny s dětmi.

Hrají: Vanda Švarcová, Kateřina Hrušková/ Anděla Blažková, Lída Rašilovová, Kateřina Holánová, Karel Vlček, Magdalena Wronková, Václav Liška, Lukáš Král, Kryštof Nohýnek, Tomáš Grúz, Jan Anděl

Hudba:Miroslav Král a Jaroslav Kodeš

 

Přibližná délka představení: 1 hodina a 20 minut, bez přestávky

Vstupenky
Zpět »