PINGLS ANEB HOT CAFÉ REVUE/ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO

Pohybové divadlo Lindo, hop!
18. 11. 2023 | Sobota | 19:00 | VSTUPNÉ 200 Kč

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO!

KUTNOHORSKÁ DIVADELNÍ NOC 2023

Pohybové divadlo Lindo, hop!

Představení v sobě spojuje prvky nonverbálního pohybového divadla s živou hudbou a je zasazeno do atmosféry 20. let minulého století. V druhé části produkce navazuje koncert.
Podtitul „Hot Café Revue“ odkazuje na programy klubů newyorského Harlemu před bezmála sto lety. Ústředními motivy představení jsou humor, svoboda, emoce či jemné drama.
Výrazové prostředky pramení z etiky 20. a 30. let 20. století a jsou významně podpořeny živou hudbou. Muzikanti plní roli nejen hudební, ale i hereckou, což umožňuje symbióza
hudby, zvuků a pohybu. To činí každé představení originálním, živým a zvukově i výrazově plným.

Účinkují: POHYBOVÉ DIVADLO LINDO, HOP! a ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR
Režie a choreografie: Martin Pacek

Zpět »