MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO V KUTNÉ HOŘE KINO MODRÝ KŘÍŽ V KUTNÉ HOŘE

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • změna programu je vyhrazena
 • za ztracené vstupenky není poskytována náhrada
 • vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití
 • padělání vstupenky a je trestné, jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup
 • zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují
 • při zakoupení vstupenek si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel
 • vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení
 • po odehrání první poloviny představení zaniká nárok na vrácení vstupného či na náhradní termín
 • při změně termínu představení v průběhu roku se vstupenky nevyměňují, nový termín je zveřejněn na webu Městského Tylova divadla
 • náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje
 • vznikne-li nečekaná technická závada, ale je odehráno celé představení, není nárok na finanční kompenzaci
 • úmyslně nepravdivě vyplněné údaje v objednávce či opakovaná, uměle prodlužovaná, internetová rezervace může být bez náhrady zrušená a daná do prodeje ostatním zájemcům
 • nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do prodeje
 • pořizování audio-video záznamů v průběhu představení/koncertů je zakázáno
 • držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce a instrukcemi personálu divadla
 • do hlavního sálu není povoleno přenášet nápoje, k občerstvení jsou v divadle vyhrazené prostory
 • v celém divadle je zákaz kouření
 • upozorňujeme, že divadlo neodpovídá za vstupenky ani organizaci akcí v režimu PRONÁJEM, protože není pořadatelem akce