PROPOJENÍ

PROJEKT ANASTASIS
26. 09. 2024 | Čtvrtek | 19:00 | VSTUPNÉ 280 Kč

PROJEKT ANASTASIS

Mystický muzikálový příběh o protikladech a hledání rovnováhy mezi nimi.
Dvě nadpozemské bytosti Sofán a Mariona si vzájemně ukazují lidský svět v různých podobách. Co z jejich nabídek, které lidstvu poskytují, nejvíce lidé přijímají? Čemu se lidé naopak vyhýbají? Jsou lidé na Zemi spokojeni? Po čem každý člověk ve skrytu své duše skutečně touží? Vnímání světa a pohledy
Sofána i Mariony jsou značně protikladné. Mariona si přeje navrátit světu rovnováhu, oproti Sofánovi, který touží přivést svět do naprosté zkázy. Je opravdu pro lidstvo tak jednoduché rozlišit iluzi od skutečné reality? Vliv na to, jak to dopadne s budoucností celé planety, včetně veškerého života na ní,
nebudou mít jen Sofán a Mariona. O slovo se přihlásí také lidské bytosti, děti a mocné síly živé přírody.

Silný umělecký zážitek nabízí hudebně-dramatický autorský příběh se silnými texty písní, výraznou choreografií, vlivnými pěveckými hlasy a hereckými výkony, kterými ohromuje dětská kategorie propojená s mladými talentovanými herci a zpěváky. Síla sborů, živá a opravdová energie umělců provází své diváky procházkou mezi dvěma světy. ,,Co je iluze a co je realita?” Odpověď na tuto otázku můžete najít v muzikálovém příběhu PROPOJENÍ.
Příběh  dětí a mladých umělců, kteří k vám přichází  s důležitou myšlenkou a velkým tématem. Hudební příběh je určen pro všechny věkové kategorie napříč všem generacím.
V předchozích sezonách se projekt v různých formách úspěšně představil jak na jevištních prknech divadla Rokoko v Praze a KD Kyjích, tak i na hudebních festivalech. Bohatství, které projekt ve svých představeních divákovi nabízí, je přirozenost, nadšení, talent, skutečné a silné emoce, zkrátka vše co otevírá lidská srdce a silně probouzí vnímání a cítění diváka.

 

Hrají: umělecký soubor Anastasis čítající cca. 40 dětí a mladých talentovaných i profesionálních  herců a zpěváků
Autor projektu: Michaela Chudobová
Režie: Věra Lapsheva
Webové stránky projektu: www.projectanastasis.com
Vstupné: 280 Kč
Zlevněné vstupné: (studenti, senioři, ZTP, ZTP/P): 200 Kč
(vstupenky pro studenty, seniory a držitele průkazů ZTP, ZTP/ P je možné zakoupit pouze v pokladně Městského Tylova divadla)

Akce se koná za podpory Města Kutná Hora.

pronájem divadla

Vstupenky
Zpět »