Historie

Dnes již historická budova, jak sám název napovídá, je spjata s významnou postavou českého divadla a národního obrození, s osobností Josefa Kajetána Tyla.  Tyl, kutnohorský rodák, první formuloval veřejně myšlenku na vybudování samostatného divadla v Kutné Hoře pro tehdejší ochotnický spolek Tyl, který byl v Kutné Hoře a jehož byl Tyl sám členem. Jeho myšlenka dostala konkrétní podobu v roce 1931, kdy na základě projektů kutnohorských architektů ing. Rudolfa Hraby a jeho bratra ing. Josefa Hraby byla zahájena stavba divadla. Slavnostní otevření divadla se konalo pouhých 25 měsíců po zahájení stavby – 12.listopadu 1933.

Divadlo má charakter moderní funkcionalistické budovy, velmi dobře architektonicky i technicky řešené, která se nachází v centru města. Hlediště divadla má kapacitu 507 míst, z toho 6 bezbariérových. Kromě hlavního sálu, má divadlo menší sál – Malou scénu (dříve loutkovou scénu), která byla v minulosti využívána místním loutkářským souborem.  V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a z bývalé loutkové scény byla vybudována malá scéna. V současné době se zde konají divadla malých forem a koncerty a sál má kapacitu 95 míst. 

Budova zprvu sloužila výše zmíněnému Ochotnickému spolku Tyl, který ji využívá ke své činnosti i v současné době. Divadlo funguje bez vlastního profesionálního souboru. Programovou náplní divadla je organizace kulturně společenského života ve městě v návaznosti na prostory budovy divadla – realizují se zde vystoupení profesionálních, ale i amatérských scén, koncerty, taneční pořady pro děti i dospělé, přehlídek, soutěží, festivalů, příležitostných programů, pronájmů. Divadlo je centrem kulturního dění nejen pro místní návštěvníky, ale i pro blízké okolí. Specializuje se především na hostování špičkových divadelních souborů z Prahy, sporadicky dává příležitost i krajským divadlům, vystupují zde významné hudební soubory.

Pravidelně zde hostují nebo hostovali špičkoví umělci a soubory téměř všech pražských i mimo pražských oblastních divadelních scén.